Gamintojai

Naujienlaiškiai

Kategorijos

KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Jūs turite teisę, nenurodydami priežasties, tačiau patys apmokėdami prekės pristatymo išlaidas, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti prekės. Ši teisė negalioja žemiau nurodytoms išimtims:

1) paslaugų sutartims;

2) sutartims dėl pagal specialius pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos pirkėjo asmeninėms reikmėms;

3) sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

4) sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

5) sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

6) sutartims, sudarytoms pirkėjui pateikus mums konkretų prašymą dėl specialisto atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai.

7) sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

8) sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;

9) sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo;

10) juridiniams asmenims.

Kai kurių aukščiau išvardintų sudarytų sutarčių atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų:

1) kai sudaroma sutartis dėl paslaugų – nuo sutarties sudarymo dienos;

2) kai sudaroma prekės pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba:

a) jeigu Jūs vienu užsakymu užsakėte daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;

b) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

Nutarę atsisakyti prekės, turite pateikti tinkamai užpildytą pavyzdinę prekės atsisakymo formą ir aiškų pareiškimą (el. paštu, faksu), kuriame būtų išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti prekės.

Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Jūsų pranešimo apie prekės atsisakymą pateikimo dienos ir prekės sugrąžinimo mums, mes Jums grąžinsime visas Jūsų sumokėtas sumas, įskaitant Jūsų apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, perkant prekę. Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu;


Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog:

1)    atsisakius sutarties, Jums tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos;

2)    negrąžinsime Jūsų papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Jūs aiškiai pasirinkote kitą, negu mūsų pasiūlytas pigiausias įprastinis prekės pristatymo būdą;

3)    Jūs atsakote už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

Nekokybiškų prekių grąžinimo sąlygos

Prekė laikoma nekokybiška tik po gedimo priežasties ir pobūdžio nustatymo garantiniame servise.

Netinkamos kokybės prekes galite grąžinti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės perdavimo jei:
• Grąžinamos prekės defektai atsirado ne dėl pirkėjo kaltės;
• Grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos;
• Turite prekės įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną.

NAUDOTŲ IR EKSPOZICINIŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Pageidavimas grąžinti/keisti naudotas (ekspozicines) prekes TENKINAMAS:

    • Kai prekė yra brokuota (trūksta komplektacijos, neatlieka funkcijų veikia netinkamai);

Pageidavimas grąžinti/keisti naudotas prekes NETENKINAMAS:

    • Kai netenkina prekės dydis, spalva, modelis;
    • Kai pirkėjas apsigalvoja;
    • Kai prekė patenka į negrąžinamų prekių sąrašą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimą Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“